Mixed Addition and Subtraction Level 1 A Range 1 to 10

Contents

WORKSHEETS PREVIEW

Bacaan Lainnya

QUESTION TEXTS

Choose the correct answer by crossing (x) a, b, or c!

1) 2 – 1 + 5 = …
a. 3
b. 6
c. 9

2) 3 + 3 – 3 = …
a. 3
b. 6
c. 9

3) 6 – 4 + 4 = …
a. 3
b. 6
c. 9

4) 7 – 3 + 2 = …
a. 3
b. 6
c. 9

5) 5 – 4 + 3 = …
a. 2
b. 4
c. 6

6) 7 – 5 + 3 = …
a. 5
b. 8
c. 10

7) 8 – 5 + 2 = …
a. 3
b. 4
c. 5

8) 5 + 3 – 1 = …
a. 6
b. 7
c. 8

9) 7 + 1 – 5 = …
a. 9
b. 6
c. 3
10) 8 – 3 + 2 = …
a. 8
b. 7
c. 6

11) 3 + 2 – 1 = …
a. 2
b. 4
c. 6

12) 7 – 6 + 5 = …
a. 2
b. 4
c. 6

13) 2 + 3 – 4 = …
a. 3
b. 2
c. 1

14) 5 – 2 + 1 = …
a. 3
b. 4
c. 5

15) 4 – 2 + 3 = …
a. 3
b. 4
c. 5

16) 7 – 5 + 2 = …
a. 4
b. 5
c. 6

17) 2 + 3 – 1 = …
a. 2
b. 4
c. 6

18) 9 – 7 + 2 = …
a. 8
b. 6
c. 4
19) 10 – 5 + 4 = …
a. 9
b. 7
c. 5

20) 5 + 3 – 2 = …
a. 4
b. 6
c. 8

21) 7 – 2 + 4 = …
a. 3
b. 6
c. 9

22) 4 + 2 – 1 = …
a. 5
b. 6
c. 7

23) 6 – 3 + 2 = …
a. 4
b. 5
c. 6

24) 10 – 5 + 5 = …
a. 6
b. 8
c. 10

25) 9 – 6 + 2 = …
a. 5
b. 4
c. 3

ANSWER KEY

1) 2 – 1 + 5 = 1 + 5 = 6 (b)
2) 3 + 3 – 3 = 6 – 3 = 3 (a)
3) 6 – 4 + 4 = 2 + 4 = 6 (b)
4) 7 – 3 + 2 = 4 + 2 = 6 (b)
5) 5 – 4 + 3 = 1 + 3 = 4 (b)
6) 7 – 5 + 3 = 2 + 3 = 5 (a)
7) 8 – 5 + 2 = 3 + 2 = 5 (c)
8) 5 + 3 – 1 = 8 – 1 = 7 (b)
9) 7 + 1 – 5 = 8 – 5 = 3 (c)
10) 8 – 3 + 2 = 5 + 2 = 7 (b)
11) 3 + 2 – 1 = 5 – 1 = 4 (b)
12) 7 – 6 + 5 = 1 + 5 = 6 (c)
13) 2 + 3 – 4 = 5 – 4 = 1 (c)
14) 5 – 2 + 1 = 3 + 1 = 4 (b)
15) 4 – 2 + 3 = 2 + 3 = 5 (c)
16) 7 – 5 + 2 = 2 + 2 = 4 (a)
17) 2 + 3 – 1 = 5 – 1 = 4 (b)
18) 9 – 7 + 2 = 2 + 2 = 4 (c)
19) 10 – 5 + 4 = 5 + 4 = 9 (a)
20) 5 + 3 – 2 = 8 – 2 = 6 (b)
21) 7 – 2 + 4 = 5 + 4 = 9 (c)
22) 4 + 2 – 1 = 6 – 1 = 5 (a)
23) 6 – 3 + 2 = 3 + 2 = 5 (b)
24) 10 – 5 + 5 = 5 + 5 = 10 (c)
25) 9 – 6 + 2 = 3 + 2 = 5 (a)

ONLINE VERSION

=> Online Worksheet – Mixed Addition and Subtraction Level 1 A Range 1 to 10

DOWNLOAD


OTHER WORKSHEETS

=> List of Addition Worksheets


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *