Mixed Addition and Subtraction Level 1 D Range 1 to 10

Contents

WORKSHEETS PREVIEW

Bacaan Lainnya

QUESTION TEXTS

Choose the correct answer by crossing (x) a, b, or c!

1) 7 + 4 – 2 = …
a. 9
b. 8
c. 7

2) 9 + 3 – 1 = …
a. 10
b. 11
c. 12

3) 10 – 2 + 2 = …
a. 11
b. 10
c. 9

4) 3 – 1 + 2 = …
a. 6
b. 5
c. 4

5) 5 + 2 – 1 = …
a. 7
b. 6
c. 5

6) 6 – 2 + 4 = …
a. 9
b. 8
c. 7

7) 7 + 3 – 1 = …
a. 9
b. 8
c. 7

8) 9 – 3 + 6 = …
a. 11
b. 12
c. 13

9) 10 + 3 – 4 = …
a. 9
b. 8
c. 7
10) 7 – 4 + 2 = …
a. 7
b. 6
c. 5

11) 8 + 2 – 4 = …
a. 6
b. 7
c. 8

12) 8 – 2 + 4 = …
a. 10
b. 11
c. 12

13) 7 + 3 – 2 = …
a. 9
b. 8
c. 7

14) 6 + 4 – 1 = …
a. 7
b. 8
c. 9

15) 9 + 4 – 2 = …
a. 11
b. 12
c. 13

16) 8 – 3 + 5 = …
a. 10
b. 11
c. 12

17) 6 + 2 – 5 = …
a. 1
b. 2
c. 3

18) 8 + 4 – 7 = …
a. 6
b. 5
c. 4
19) 9 + 3 – 6 = …
a. 5
b. 6
c. 7

20) 10 – 5 + 2 = …
a. 6
b. 7
c. 8

21) 4 + 2 – 5 = …
a. 3
b. 2
c. 1

22) 2 + 2 – 1 = …
a. 3
b. 4
c. 5

23) 5 – 3 + 2 = …
a. 3
b. 4
c. 5

24) 10 – 7 + 3 = …
a. 7
b. 6
c. 5

25) 7 + 4 – 7 = …
a. 4
b. 5
c. 6

ANSWER KEY

1) 7 + 4 – 2 = 11 – 2 = 9 (a)
2) 9 + 3 – 1 = 12 – 1 = 11 (b)
3) 10 – 2 + 2 = 8 + 2 = 10 (b)
4) 3 – 1 + 2 = 2 + 2 = 4 (c)
5) 5 + 2 – 1 = 7 – 1 = 6 (b)
6) 6 – 2 + 4 = 4 + 4 = 8 (b)
7) 7 + 3 – 1 = 10 – 1 = 9 (a)
8) 9 – 3 + 6 = 6 + 6 = 12 (b)
9) 10 + 3 – 4 = 13 – 4 = 9 (a)
10) 7 – 4 + 2 = 3 + 2 = 5 (c)
11) 8 + 2 – 4 = 10 – 4 = 6 (a)
12) 8 – 2 + 4 = 6 + 4 = 10 (a)
13) 7 + 3 – 2 = 10 – 2 = 8 (b)
14) 6 + 4 – 1 = 10 – 1 = 9 (c)
15) 9 + 4 – 2 = 13 – 2 = 11 (a)
16) 8 – 3 + 5 = 5 + 5 = 10 (a)
17) 6 + 2 – 5 = 8 – 5 = 3 (c)
18) 8 + 4 – 7 = 12 – 7 = 5 (b)
19) 9 + 3 – 6 = 12 – 6 = 6 (b)
20) 10 – 5 + 2 = 5 + 2 = 7 (b)
21) 4 + 2 – 5 = 6 – 5 = 1 (c)
22) 2 + 2 – 1 = 4 – 1 = 3 (a)
23) 5 – 3 + 2 = 2 + 2 = 4 (b)
24) 10 – 7 + 3 = 3 + 3 = 6 (b)
25) 7 + 4 – 7 = 11 – 7 = 4 (a)

ONLINE VERSION

=> Online Worksheet – Mixed Addition and Subtraction Level 1 D Range 1 to 10

DOWNLOAD


OTHER WORKSHEETS

=> List of Addition Worksheets


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *