Mixed Addition and Subtraction Level 1 C Range 1 to 10

Contents

WORKSHEETS PREVIEW

Bacaan Lainnya

QUESTION TEXTS

Choose the correct answer by crossing (x) a, b, or c!

1) 6 + 4 – 2 = …
a. 8
b. 7
c. 6

2) 8 + 6 – 7 = ……..
a. 5
b. 6
c. 7

3) 5 + 7 – 4 = …
a. 8
b. 7
c. 6

4) 9 + 8 – 10 = …
a. 7
b. 8
c. 9

5) 5 + 9 – 5 = …
a. 3
b. 6
c. 9

6) 10 + 3 – 5 = …
a. 6
b. 7
c. 8

7) 4 + 8 – 6 = …
a. 6
b. 7
c. 8

8) 9 + 2 – 6 = …
a. 4
b. 5
c. 6

9) 7 + 9 – 9 = …
a. 6
b. 7
c. 8
10) 5 + 8 – 5 = …
a. 9
b. 8
c. 7

11) 10 + 7 – 9 = …
a. 8
b. 7
c. 6

12) 5 + 10 – 8 = …
a. 7
b. 9
c. 8

13) 6 + 7 – 4 = …
a. 8
b. 7
c. 9

14) 3 – 2 + 9 = …
a. 10
b. 9
c. 8

15) 5 – 3 + 4 = …
a. 6
b. 5
c. 7

16) 9 – 8 + 6 = …
a. 5
b. 6
c. 7

17) 10 – 7 + 2 = …
a. 4
b. 5
c. 6

18) 6 – 2 + 3 = …
a. 9
b. 8
c. 7
19) 4 – 3 + 8 = …
a. 9
b. 8
c. 7

20) 7 – 4 + 2 = …
a. 6
b. 5
c. 4

21) 2 – 2 + 10 = …
a. 10
b. 9
c. 8

22) 8 – 4 + 4 = …
a. 8
b. 9
c. 10

23) 10 – 9 + 8 = …
a. 7
b. 8
c. 9

24) 9 – 9 + 4 = …
a. 6
b. 5
c. 4

25) 10 – 4 + 5 = …
a. 11
b. 12
c. 13

ANSWER KEY

1) 6 + 4 – 2 = 10 – 2 = 8 (a)
2) 8 + 6 – 7 = 14 – 7 = 7 (c)
3) 5 + 7 – 4 = 12 – 4 = 8 (a)
4) 9 + 8 – 10 = 17 – 10 = 7 (a)
5) 5 + 9 – 5 = 14 – 5 = 9 (c)
6) 10 + 3 – 5 = 13 – 5 = 8 (c)
7) 4 + 8 – 6 = 12 – 6 = 6 (a)
8) 9 + 2 – 6 = 11 – 6 = 5 (b)
9) 7 + 9 – 9 = 16 – 9 = 7 (b)
10) 5 + 8 – 5 = 13 – 5 = 8 (b)
11) 10 + 7 – 9 = 17 – 9 = 7 (b)
12) 5 + 10 – 8 = 15 – 8 = 7 (a)
13) 6 + 7 – 4 = 13 – 4 = 9 (c)
14) 3 – 2 + 9 = 1 + 9 = 10 (a)
15) 5 – 3 + 4 = 2 + 4 = 6 (a)
16) 9 – 8 + 6 = 2 + 6 = 7 (c)
17) 10 – 7 + 2 = 3 + 2 = 5 (b)
18) 6 – 2 + 3 = 4 + 3 = 7 (c)
19) 4 – 3 + 8 = 1 + 8 = 9 (a)
20) 7 – 4 + 2 = 3 + 2 = 5 (b)
21) 2 – 2 + 10 = 0 + 10 = 10 (c)
22) 8 – 4 + 4 = 4 + 4 = 8 (b)
23) 10 – 9 + 8 = 1 + 8 = 9 (c)
24) 9 – 9 + 4 = 0 + 4 = 4 (c)
25) 10 – 4 + 5 = 6 + 5 = 11 (a)

ONLINE VERSION

=> Online Worksheet – Mixed Addition and Subtraction Level 1 C Range 1 to 10

DOWNLOAD


OTHER WORKSHEETS

=> List of Addition Worksheets


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *