Mixed Addition and Subtraction Level 1 B Range 1 to 10

Contents

WORKSHEETS PREVIEW

Bacaan Lainnya

QUESTION TEXTS

Choose the correct answer by crossing (x) a, b, or c!

1) 5 + 2 – 3 = …
a. 5
b. 4
c. 3

2) 9 – 2 + 3 = …
a. 6
b. 8
c. 10

3) 4 + 4 – 5 = …
a. 3
b. 4
c. 5

4) 10 – 5 + 3 = …
a. 6
b. 8
c. 10

5) 6 + 3 – 5 = …
a. 3
b. 4
c. 5

6) 7 – 4 + 2 = …
a. 5
b. 7
c. 9

7) 5 + 5 – 3 = …
a. 5
b. 7
c. 8

8) 8 – 2 + 4 = …
a. 6
b. 8
c. 10

9) 1 + 8 – 3 = …
a. 6
b. 8
c. 10
10) 9 – 3 +7 = …
a. 13
b. 12
c. 11

11) 8 + 2 – 1 = …
a. 9
b. 8
c. 7

12) 10 – 5 + 3 = …
a. 9
b. 8
c. 7

13) 5 + 3 – 2 = …
a. 6
b. 7
c. 8

14) 9 – 6 + 3 = …
a. 4
b. 5
c. 6

15) 3 + 7 – 5 = …
a. 4
b. 5
c. 6

16) 7 – 5 + 5 = …
a. 5
b. 6
c. 7

17) 3 + 4 – 6 = …
a. 3
b. 2
c. 1

18) 4 – 2 + 5 = …
a. 6
b. 7
c. 8
19) 5 + 7 – 3 = …
a. 7
b. 8
c. 9

20) 6 – 5 + 3 = …
a. 2
b. 3
c. 4

21) 2 + 5 – 4 = …
a. 2
b. 3
c. 4

22) 10 – 6 + 3 = …
a. 7
b. 8
c. 9

23) 4 + 2 – 3 = …
a. 3
b. 4
c. 5

24) 8 – 6 + 5 = …
a. 7
b. 6
c. 5

25) 2 + 6 – 7 = …
a. 1
b. 2
c. 3

ANSWER KEY

1) 5 + 2 – 3 = 7 – 3 = 4 (b)
2) 9 – 2 + 3 = 7 + 3 = 10 (c)
3) 4 + 4 – 5 = 8 – 5 = 3 (a)
4) 10 – 5 + 3 = 5 + 3 = 8 (b)
5) 6 + 3 – 5 = 9 – 5 = 4 (b)
6) 7 – 4 + 2 = 3 + 2 = 5 (a)
7) 5 + 5 – 3 = 10 – 3 = 7 (b)
8) 8 – 2 + 4 = 6 + 4 = 10 (c)
9) 1 + 8 – 3 = 9 – 3 = 6 (a)
10) 9 – 3 + 7 = 6 + 7 = 13 (a)
11) 8 + 2 – 1 = 10 – 1 = 9 (a)
12) 10 – 5 + 3 = 5 + 3 = 8 (b)
13) 5 + 3 – 2 = 8 – 2 = 6 (a)
14) 9 – 6 + 3 = 3 + 3 = 6 (c)
15) 3 + 7 – 5 = 10 – 5 = 5 (b)
16) 7 – 5 + 5 = 2 + 5 = 7 (c)
17) 3 + 4 – 6 = 7 – 6 = 1 (c)
18) 4 – 2 + 5 = 2 + 5 = 7 (b)
19) 5 + 7 – 3 = 12 – 3 = 9 (c)
20) 6 – 5 + 3 = 1 + 3 = 4 (c)
21) 2 + 5 – 4 = 7 – 4 = 3 (b)
22) 10 – 6 + 3 = 4 + 3 = 7 (a)
23) 4 + 2 – 3 = 6 – 3 = 3 (a)
24) 8 – 6 + 5 = 2 + 5 = 7 (a)
25) 2 + 6 – 7 = 8 – 7 = 1 (a)

ONLINE VERSION

=> Online Worksheet – Mixed Addition and Subtraction Level 1 B Range 1 to 10

DOWNLOAD


OTHER WORKSHEETS

=> List of Addition Worksheets


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *